Board Committees

AUDIT AND RISK COMMITTEE (ARC)

Chairman

Encik Salihin bin Abang

Members

Datuk Yasmin Binti Mahmood

Members

Encik Mohamed Syazwan bin Abdullah @ Laga

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

Chairman

Dato' Sri Hj. Mohamed Khalid Bin Yusuf @ Yusup

Members

Dato Sri Fong Joo Chung

Members

Datuk Nozirah binti Bahari

FINANCE & INVESTMENT COMMITTEE (FIC)

Chairman

Datuk Nasarudin Bin Md Idris

Members

Puan Zakiah Binti Jaafar

Members

Puan Hasmawati binti Sapawi