Board Committees

Audit Committee (AC)

Chairman

Encik Salihin bin Abang

Members

Datuk Yasmin Binti Mahmood

Members

Encik Mohamed Syazwan bin Abdullah @ Laga

Risk Committee (RC):

Chairman

Datuk Yasmin Binti Mahmood

Members

Dato' Sri Hj. Mohamed Khalid Bin Yusuf @ Yusup

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

Chairman

Dato' Sri Hj. Mohamed Khalid Bin Yusuf @ Yusup

Members

Dato Sri Fong Joo Chung

Members

Datuk Nozirah binti Bahari

FINANCE & INVESTMENT COMMITTEE (FIC)

Chairman

Datuk Nasarudin Bin Md Idris

Members

Puan Hasmawati binti Sapawi